ขั้นตอนการลงทะเบียน ให้คลิกลิงค์ ลงทะเบียนที่มุมขวาบนของหน้าเว็บ หรือคลิกที่นี่แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. อีเมล ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมลมหาวิทยาลัย @rmutsb.ac.th เท่านั้น ซึ่งจะสามารถใช้พิสูจน์ตัวตนได้
  2. รหัสผ่าน จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เพื่อความปลอดภัย
  3. ยืนยันรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
  4. เลขที่อัตราบรรจุ เป็นเลขที่ประจำตำแหน่งตอนที่บรรจุ
  5. เบอร์โทรศัพท์ ให้พิมพ์ตัวเลขติดกันยาว 10 ตัวอักษรไปเลย เช่น 0819009000 เป็นต้น
  6. หน่วยงานย่อย เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  7. สังกัดหน่วยงาน ให้กรอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับลิงค์ยืนยันการลงทะเบียนที่อีเมลของท่าน ให้ล็อกอินเข้าไปที่อีเมลและกดลงทะเบียน

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ที่ คลิกที่นี่ เมื่อล็อกอินเข้าไปครั้งแรก จะมีเงื่อนไขการใช้งานให้ติ๊กเลือกยอมรับการใช้งาน และกดยอมรับ

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
ลงทะเบียน