ไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thaismartcontract) สนับสนุนเอกสารทุกประเภท

เริ่มต้นด้วยการเตรียมแฟ้มข้อมูลเอกสารของคุณ ระบบไทยสมาร์ทคอมแทรกสนับสนุนแฟ้มเอกสาร และรูปภาพที่หลากหลาย เอกสารที่จะเซ็นควรระบุชื่อผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน แต่เว้นช่องลงลายมือชื่อไว้ จากนั้น เมื่ออัพโหลดเอกสาร ระบบจะสร้างลายเซ็นของเอกสาร (Keccak-256) ซึ่งเป็นรหัส 256 บิต ที่จะยืนยันเอกลักษณ์ของเอกสารฉบับนี้
*** คุณสามารถดาวโหลดโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นของเอกสารได้ที่ Github เราได้เปิดเผยรหัสต้นฉบับของโปรแกรมเพื่อคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าโปรแกรมทำงานอย่างที่มันควรเป็น ***

เลือกผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้องของคุณควรเป็นบุคคลที่อยู่ในช่องคู่ทำสัญญาในเอกสาร หลังจากการเซ็นของคุณ บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือน จากเรา แต่ไม่ต้องเป็นห่วง หากบุคคลนั้นยังไม่ได้สมัครสมาชิก เขาก็ยังจะได้รับการแจ้งเตือน ผู้เกี่ยวข้องของคุณสามารถสมัครสมาชิก เมื่อใดก็ได้ และมาเซ็นเอกสารต่อจากคุณ

เซ็นเอกสาร

ระบบไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thai smart contract) จะทำหน้าที่เขียนรายการธูรกรรมดังกล่าวลงในบัญชีสาธารณะ (บล็อกเชน) โดยระบบจะออกใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ หลังจากการเซ็นแล้วคุณจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารของผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้แนบ ในกรณีมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
ลงทะเบียน